épület | 2011. 03. 20. 20:00:00 | Felhasználó: 6B | Magyarország - Gelse | 17539 letöltés |
Árvai András | Répás Éva | Villányi Norbert
Falu végén kurta fürdő
Épület megnevezése: Fürdő, Gelse
A felvétel ideje: 2011. 03. 14.
Készítő: Árvai András, Répás Éva, Villányi Norbert

Egy zalai kistelepülés politikai csatározásokkal és állítólagos gazdasági visszaélésekkel stigmatizált nagyberuházása képes-e megtalálni azt a léptéket, azokat az arányokat, amelyek a falusi környezetből ívelnek át egy elvárt és elzárt világba? Fanyalgás, okoskodás és pozíciófoglalás nélkül kijelenthető: igen, képes rá.
Az átlagban 300 fős népességgel rendelkező, Nagykanizsától északra található Kacorlak, Kilimán, Gelsesziget, Pötréte települések között Gelse kiemelkedik az 1101főt számláló népességével. Átutazóként a falvak hasonló képet mutatnak, akár Kilimán, akár Gelse, mint oly sok helyen az ország más területén. Egy-egy rendezett porta a sok elhagyatott, gazzal felvert omladozó épület között. Egy-egy bizakodónak tűnő élet az üres mindennapok között. Nem vidám ez. Ezeken a dolgokon csak a tavasz és nyár segít, amikor színessé válik a hegyoldal, az utcákon zöldellnek a fák, a kertekben a virágok. A természet segít eltakarni azt, amit az építő kezek hiánya, odébbállása vagy hozzá nem értése okoz.

Persze ez a messziről érkező általánosítása, a részleteket elkerülő távolságtartó viselkedése, a városi látogató falusi romantikát kereső bugyuta vágya. De átutazóként is feltűnik, hogy Gelse kilóg a sorból, hiszen az adottságaihoz képest rendelkezik egy akkora uszodával, ami a nagyobb városok kiváltsága volt eddig.

 Az uszoda megvalósítása elsőre a község túlzó álmának, nagyzási hóbortjának tűnhet, amibe a hírek szerint bele is rokkant a falu költségvetése. Idén újabb hírnévre tettek szert, amit valószínűleg az ottlakók szívesebben elkerültek volna, hiszen a korábban mintafaluként emlegetett Gelse azzal került az újságok oldalaira, hogy a helyi önkormányzat a fennálló tartozásai miatt adósságrendezési eljárást kért maga ellen, magyarul csődbe ment.

Az okok között említik az elmúlt évtized során megvalósított beruházásokat, melyekhez pályázati úton rendkívül jelentős állami, európai uniós támogatásokat szereztek ugyan, de a szükséges önerőt hitelből teremtették elő. A mintafalu kitüntető címet a 2003-ban megkezdődött fejlesztési folyamattal érdemelte ki, ami folyományaként és az előteremtett pénzből megújult a Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, a faluközpont, az óvoda és a sportöltöző, a körzeti általános iskola, az önkormányzat hivatala. Majd 2007-ben a tanuszodaként is működő, fedett termálfürdőt is átadták.

Valószínűleg egyéni és közösségi ambíciók is fűtötték a települést, hogy erején felül vállalva felépítette a termálfürdőt, de minden oka és lehetősége megvolt, hogy álmodozzon. A megpályázott és elnyert támogatásokon túl a falu határában lévő 45 hektáros területet hazai befektetők megvásárolták és elképzeléseik szerint szállodát, termálfürdőt, apartmanokat építettek volna több ütemben. A nagyívű tervekkel és víziókkal érkező befektetők egy bonyolító társaságon keresztül meghívásos pályázatot írtak ki a terület beépítésére és az épületek megtervezésére. A pályázatra többek között Karácsony Tamás építészirodáját is meghívták, akik később megkapták a megbízást. Hosszas tervezés kezdődött a domboldal beépítésére. A tervezés során megkerülhetetlenné vált a magánberuházáshoz szegről-végről kapcsolódó önkormányzati elképzelés, amely a sportuszoda létesítéséről szólt a község iskolájához és tornaterméhez kapcsolódóan. Akkor már az önkormányzat kész kiviteli tervekkel rendelkezett az uszodáról, amelynek megvalósítása a magánberuházóval való egyesség miatt előtérbe került. A megvalósítás fázisába ért elképzelésről kiderült, hogy az anyagi lehetőségeikhez képest túlzó a tervezett épület, melyet át, illetve újraterveztettek, amihez a Karácsony irodát kérték fel. A kurtított programmal induló uszodatervezés engedélyezési terveinek elkészítésére rövid egy hónap állt rendelkezésükre, majd a kiviteli tervekre szóló tervezési megbízás átkerült a kiválasztott kivitelező cég hatáskörébe, így onnantól az építészek megbízója a kivitelező cég lett.

Az építészek ettől kezdve abból építkeztek, ami raktáron volt. Ez a fajta kényszer utólag nézve nem ártott az épületnek, sőt, rákényszeríttette őket a megoldások keresésére, a külső hatások által befolyásolt tervezésre, a véletlen jelenlétére az épület végső formájának elnyerésében. A kezdeti koncepció gyakorlatilag nem változott, a fő rendek változatlanok maradtak, de a részletek itt-ott más képet kaptak, mint ahogy a tervasztalon mutattak. A legtöbb nyitva hagyott kérdést az épületen jelenleg az okozza, hogy a több ütemben megvalósuló ház egyelőre az első ütemnél megállt az átadásakor, és a jelek szerint jó ideig állni is fog.

Meglepő módon mégis egységet és befejezettséget sugall az épület már az első találkozáskor, az épületben bóklászva, megismerve tesz fel kérdéseket magában a megfigyelő, amikre a válaszokat nem találja, ha nem tudja, hogy éppen megállt az építkezés. Amit lát, az nem az, amit az építészek teljes mértékben elképzeltek. Viszont ugyanez a csalhatatlan jele annak, hogy a ház működik, az elsőre nem érthető momentumok is elfogadhatók, sőt, szerethetők. Ami szembetűnik, az a bátorság, és itt nem a formák bátor használatáról van szó, hanem az építést befolyásoló tényezők bátor beengedéséről, és a használhatóság okozta kilógások bátor vállalásáról.

Az uszoda számára kijelölt hely a tervezett szálloda-apartman-üdülő komplexum és az általános iskola és tornaterme közötti terület, a település nyugati szélén. Közvetlenül az uszoda mellett halad el a komplexumot kiszolgáló út, ez az adottság a tervezés folyamán fontos szempont lett: az uszodához tartozó külső medencéket és napozókat az épület saját testével védi a kíváncsi szemek hangoskodó autóitól.

Az épület két elemből áll össze, az egyik a sportmedencét és a termál medencéket magába foglaló két szint magas épületrész, a másik az iskolával és a tornateremmel összekötő, az épület arányaihoz képest keskeny nyaktag, ami két szinten a bejáratot, büfét, öltözőket foglalja magában. Ez a keskeny épületrész fogadja a vendégeket, illetve a felső szinten az átöltözni képes úszni vágyókat.

Ez a határozottan keskeny épületrész, határterületté válik, egy semleges zónává, ami a minimális kiszolgálási képessége, és a már említett belső udvari medencék használói védelme mellett felkészít a letagadhatatlan falusi közeg és a városi attitűddel rendelkező sportuszoda közötti áthidalhatatlannak tűnő átmenetre. Az előtérbe lépve könnyen átláthatóvá és megérthető válik az épület. A legszükségesebb mértékűre hangolt, gazdagon üvegezett tér egyértelműen mutatja az irányokat az épületen belül annak ellenére, hogy nem egyértelmű a haladási irány a bejárattól: jobbra fordulva található a pénztár, balra pedig a medencetér, az öltözők és a büfé felé vezető közlekedő. Pusztán a teret vizsgálva a közlekedési irányok tájékozódó képességet igénylenek, de az épületrész keskenységéből, a rá merőleges medenceteret magában foglaló épületrész, továbbá a visszafogott és minimális strukturáltságából adódóan a belső udvarra kerül az épület fiktív súlypontja, egyezve a fizikai súlypontjával. Ez a vállalt, nem „túltervezett” megoldás, miszerint az épület belső rendjét az alkotók nem írták felül, működővé teszi a házat annak ellenére is, hogy a belső udvar jelenleg semmilyen referencialehetőséggel sem rendelkezik: építési terület, építési törmeléklerakó – némi fűvel.

A keskeny „nyaktag” és a hozzá képest kövér medenceteret lefedő épületrész szokatlan és bátor építészeti megoldásnak tűnik, de valójában a tervezési program befolyásolta a megszületését: úgy biztosítja az uszoda kapcsolatát a meglévő tornacsarnokhoz és általános iskolához, hogy egy védett belső udvar alakul ki az összefogott épületek között. Így, a tulajdonképpen közlekedősáv funkciót ellátó épületrésznek, a tornacsarnok ad értelmet, a benne elhelyezett funkciók töltik meg élettel és a belső udvar szervezi egységbe az összekötött épületrészekkel - az a belső udvar, ami egyelőre hiányzik.

Fellelhetők az épületben más gesztusok is, amikre csak a következő ütem adhat magyarázatot, ilyen például a termálvizes medencék terében található galéria, ahová a legritkább esetben téved bárki a funkciójának beteljesületlensége miatt: ez a galéria vezetne az egyelőre fel nem épített csúszdákhoz. Ez a csúszdahiány tetten érhető a tömegen is: az épülethez egyszintes toldalékként kapcsolódik a termálvizes medencét magában foglaló helyiség, melyet az említett csúszdák egészítenének ki a felső szintjén. De mind a galéria, mind az egyszintes épülettömeg megtalálja a helyét az épület egységében. Funkcionális magáramaradottságát esztétikai szempontok feledtetik. Az egyszintes épületrész megnyugtató lezártságot ad abban a folyamatban, amely a keskeny „nyaktag” felvezetésével kezdődik, majd a felduzzadt medencetéren át a hátsó egyszintes épületrésszel zárul. Összességében a tömeg precízen megkomponált, határozott képet mutat. Ez a kimért határozottság a belső homlokzatokon lazul fel, ahol nagy üvegfelületek, azok fehér tokszerkezete és a sötétszürke faburkolat egymással érezhető disszociációt eredményeznek. Ez a belső, rendezetlenséget sugalló kép ellentétben áll a külső precíz, osztrákos hangjával.

Az uszoda komponálásánál a tervezők kezét egyértelműen a táj, a természeti adottságok vezették – ez pontosan kiolvasható és folyamatosan megtapasztalható élmény az épület bármely pontján – értelemszerűn azokban a helyiségekben, amelyet nyílással is elláttak a tervezők, amikből bőven található mindenhol. Az egész épület világos, átlátható és tiszta – ami egy uszodánál mekkora élmény! – miközben a táj beszél.

Az épület szerkezete és a benne használt anyagok is beillenek abba a sorba, amit az utilitárius elvek, az adott lehetőségek és a véletlenek írtak, amik szintén a bátor jelzővel illethetők. Az épület előregyártott vasbeton pillérvázas, kehelyalapokkal, PI-paneles födémmel. 

Az épület aránya, mérete a terek fel- és kihasználása, a felhasznált anyagok és épületszerkezeti megoldások visszafogottságot mutatnak amellett, hogy megfelelnek és maradéktalanul kielégítik a szokatlan hely és helyzet által támasztott igényeket. Úgy viseli magán azt a meglehetősen szűkre szabott viseletet, amit a nagyravágyó (vö. élni akaró) település adott rá, hogy emberi léptékű maradt, visszafogott, funkcionális és követendő építészetet mutat. De az álmokból hirtelen az ébredés, mikor észrevesszük, hogy a medencébe lóg a kezünk.

 

Árvai András

 

Megjelent az Építészforumon.

 

Helyszín: Gelse, Zala megye

Tervezők: Karácsony Tamás, Zombor Gábor

Munkatársak: Báger András, Bernard Bea, Falvai Balázs, Gerzsenyi Tibor, Turai Balázs, Vági János, Vörös Tamás

Fotók: Árvai András, Szabó MártonCimkék: fürdő Gelse Karácsony Tamás Zombor Gábor
Hozzászólások száma: 0Hozzászolni csak bejelentkezés után lehet. Összes hozzászólás megtekintése 
<
3H építésziroda   3LHD   A4 Studio   A4 Stúdió   Agora   Alena Sramkova   Andrea Deplazes   Andrija Rusan   Andrzej Stasiuk   András   BAHCS   BME   BME Sportközpont   Badacsonytomaj   Baglyas Erika   Bagossy Levente   Bak   Balatonakarattya   Balatonlelle   Balf   Balázs Mihály   Baróthy Anna   Baumhorn Lipót   Bazsányi Sándor   Benczúr László   Benedek Anna   Benedek Zsanett   Berlin   Betűrés   Bevk Perovic   Bojár Iván András   Bord Studio   Budapest   Budaörs   Bujnovszky Tamás   Bulcsu Tamás   Bunker   Báger   Békéscsaba   Celldömölk   Cerklje   Collegium Hungaricum   CommON,   Csaba   Csaba László   Családi ház   Csaplár Vilmos   Cseh András   Cseh építészet   Csehorszáh   Cserépváralja   Csillag Katalin   Cságoly Ferenc   Csánk Elemér   Czigány Tamás   Czigány Tamás,   Czita   Cézanne   Davide Macullo   Dobai János   Domus Áruház   Dubniczay-palota   Dévényi Márton   Dévényi Tamás   EKF   Ekler Dezső   Ellenlábas   Enota   Erdély   Erik,   Etyek   FUGA   Fehérváry Jákó   Ferencz Marcell   Fialovszky Tamás   Fiume   Fortvingler Éva   FunTheory   Földes Dalma   Földes és Társai Építésziroda   Galéria,   Gelse   Gereben Gábor   Gunther Zsolt   Guttmann Szabolcs   György Péter   Gyürki-Kiss Pál   Gödör   H-ház   Hajnal Zsolt   Hajós Alfréd   Hartmann Gergely   Hegedűs Péter   Helmle   Hetedik Műterem   Hofer Miklós   Horvátország   Hungária fürdő   Hévíz,   Hódmezővásárhely   Izola   JAK   JAK,   Jan Stempel   Janáky György   Janáky István   Jiri Smolik   John Pawson   Jánossy György   Kalmár László   Kalmár,   Karácsony Tamás   Katarzyna Majak   Keller Ferenc   Kemenes Vulkánpark   Kemény István   Kendi Imre   Kendik Géza   Kern Orsolya   Kettős vakolás   Kis Péter   Kisfakos   Klobusovszki Péter   Kollektív Műterem   Komárom   Konok Tamás   Kovács Dániel   Kovács Zoltán   Kozma Lajos   Kranj   Krasnja   Kruppa Gábor   Kuruc-domb   Kétvölgy   Lakos Dániel   Lakástrend   Latinovits Zoltán   Ljubljana   Luppa-sziget   Láng Zsolt   Lázár Antal   Lénárd Anna   M. Miltényi Miklós   MCXVI Építészműterem   Madeinhungary   Magyari Éva   Magyarország   Majkpuszta   Makovecz Imre   Maribor   Marosvásárhely   Martinkó József   Maurizio Bradaschia   Messer   Mezei László   Millenáris Velodrom   Molnár Csaba   Molnár Péter   Monostori Erőd   Moravánszky Ákos   Mátrai   Mészáros Erzsébet   Múzeum   Műegyetem   Nagy Bálint   Nagy Csaba   Nagy Márta   Nagy Péter   Nyitott Műhely   Németh Pál   Németország   Ofis   Ofis Arhitekti   Ofis arhitekti   Orsós László Jakab   Pannonhalma   Papp Róbert   Pasaréti út   Pazár Béla   Perbál,   Peter Schweger   Petri György   Piarista Központ   Pilisszentlászló   Podčetrtek   Porticus   Preisich Gábor   Preisich Katalin   Projekzil Architekti   Prága   Pápa   Pásztor Erika Katalina   Pázmándi Margit   Pécs   Pécs,   Reimholz Péter   Roeleveld-Sikkes   Román Építész Kamara   Rychtařík Zdenek   Rákos-patak   Sagra   Sajtos Gábor   Serban Tiganas   Shoppingroof   Siófok   Solymosi Bálint   Somló   Sopronbánfalva   Sou Fujimoto   Stara Fuzina   Szandaszőlős   Szeged   Szigliget   Szilágyi Klára   Szlovénia   Szojka Mariann Tünde   Számalk   Szécsi Noémi   Sárai Róbert   Sásd   Sóskút   Tamás Zsuzsa   Tamási iskola   Tardos Tibor   Tarnóczky Tamás   Tihanyi Bencés Apátság   Turányi Gábor   Törökbálint   Tövissi Zsolt   Tüzér utca   U. Nagy Gábor   Valkai CSaba   Valkai Csaba   Valkonya,   Varga Mátyás   Vendvidék   Veszprém   Vincent van Gogh   Vincze László   Virág   Virág Csaba   Vizdák Janka   Vysehrad atalier   Várkert Bazár   Várszegi Asztrik   Vékony Péter   WAMP   Wesselényi Garay Andor   Wesselényi-Garay Andor   Zeke Gyula   Zombor Gábor   Zsolnay Kulturális Negyed   Zsuffa   Zsuffa Zsolt   abc   alkotóhét   archív   bevk perović arhitekti   biennále   bme   boldogság   borászat   bölcsőde   bútor   dokumentumfilm   duna   egészség   előzetes   eozinmáz   esszé   faluház   felújítás   fürdő   graffiti   gázgyár   gólyabál   hotel   híd   interjú   iskola   kamalduli remeteség   kereskedelmi épület   kert   kertváros   kilátó   kiállítás   kolostor   kápolna   képkocka   kórház   könyvtár   közösség   leadásfutás   lépcső   mozi   munkacsoport.net   múzeum   művészettörténet   művészpiac   nyaraló   promo   propeller z   párbaj   spenótház   sportcsarnok   sportlétesítmény   stadion   stockholm   street art   szociális épület   szálloda   szélmalom   templom   tettye   tt1   társasház   uszoda   van Gogh   vasas vívócsarnok   város   városarculat   városháza   vívócsarnok   wellness   weninger borászat   xpozíció   zarándokház   zene   zongora   Árvai András   Árvai AndrásFUGA   ÉL-csarnok   Építész Stúdió   Építészet és kritika és írás   Óbudai Gázgyár Villamos Központ   Újmassa   Újpalota   építészkar   épületfotó   és   óvoda   üvegvisszaváltó   Őskohó   3H építésziroda   3LHD   A4 Studio   A4 Stúdió   Agora   Alena Sramkova   Andrea Deplazes   Andrija Rusan   Andrzej Stasiuk   András   BAHCS   BME   BME Sportközpont   Badacsonytomaj   Baglyas Erika   Bagossy Levente   Bak   Balatonakarattya   Balatonlelle   Balf   Balázs Mihály   Baróthy Anna   Baumhorn Lipót   Bazsányi Sándor   Benczúr László   Benedek Anna   Benedek Zsanett   Berlin   Betűrés   Bevk Perovic   Bojár Iván András   Bord Studio   Budapest   Budaörs   Bujnovszky Tamás   Bulcsu Tamás   Bunker   Báger   Békéscsaba   Celldömölk   Cerklje   Collegium Hungaricum   CommON,   Csaba   Csaba László   Családi ház   Csaplár Vilmos   Cseh András   Cseh építészet   Csehorszáh   Cserépváralja   Csillag Katalin   Cságoly Ferenc   Csánk Elemér   Czigány Tamás   Czigány Tamás,   Czita   Cézanne   Davide Macullo   Dobai János   Domus Áruház   Dubniczay-palota   Dévényi Márton   Dévényi Tamás   EKF   Ekler Dezső   Ellenlábas   Enota   Erdély   Erik,   Etyek   FUGA   Fehérváry Jákó   Ferencz Marcell   Fialovszky Tamás   Fiume   Fortvingler Éva   FunTheory   Földes Dalma   Földes és Társai Építésziroda   Galéria,   Gelse   Gereben Gábor   Gunther Zsolt   Guttmann Szabolcs   György Péter   Gyürki-Kiss Pál   Gödör   H-ház   Hajnal Zsolt   Hajós Alfréd   Hartmann Gergely   Hegedűs Péter   Helmle   Hetedik Műterem   Hofer Miklós   Horvátország   Hungária fürdő   Hévíz,   Hódmezővásárhely   Izola   JAK   JAK,   Jan Stempel   Janáky György   Janáky István   Jiri Smolik   John Pawson   Jánossy György   Kalmár László   Kalmár,   Karácsony Tamás   Katarzyna Majak   Keller Ferenc   Kemenes Vulkánpark   Kemény István   Kendi Imre   Kendik Géza   Kern Orsolya   Kettős vakolás   Kis Péter   Kisfakos   Klobusovszki Péter   Kollektív Műterem   Komárom   Konok Tamás   Kovács Dániel   Kovács Zoltán   Kozma Lajos   Kranj   Krasnja   Kruppa Gábor   Kuruc-domb   Kétvölgy   Lakos Dániel   Lakástrend   Latinovits Zoltán   Ljubljana   Luppa-sziget   Láng Zsolt   Lázár Antal   Lénárd Anna   M. Miltényi Miklós   MCXVI Építészműterem   Madeinhungary   Magyari Éva   Magyarország   Majkpuszta   Makovecz Imre   Maribor   Marosvásárhely   Martinkó József   Maurizio Bradaschia   Messer   Mezei László   Millenáris Velodrom   Molnár Csaba   Molnár Péter   Monostori Erőd   Moravánszky Ákos   Mátrai   Mészáros Erzsébet   Múzeum   Műegyetem   Nagy Bálint   Nagy Csaba   Nagy Márta   Nagy Péter   Nyitott Műhely   Németh Pál   Németország   Ofis   Ofis Arhitekti   Ofis arhitekti   Orsós László Jakab   Pannonhalma   Papp Róbert   Pasaréti út   Pazár Béla   Perbál,   Peter Schweger   Petri György   Piarista Központ   Pilisszentlászló   Podčetrtek   Porticus   Preisich Gábor   Preisich Katalin   Projekzil Architekti   Prága   Pápa   Pásztor Erika Katalina   Pázmándi Margit   Pécs   Pécs,   Reimholz Péter   Roeleveld-Sikkes   Román Építész Kamara   Rychtařík Zdenek   Rákos-patak   Sagra   Sajtos Gábor   Serban Tiganas   Shoppingroof   Siófok   Solymosi Bálint   Somló   Sopronbánfalva   Sou Fujimoto   Stara Fuzina   Szandaszőlős   Szeged   Szigliget   Szilágyi Klára   Szlovénia   Szojka Mariann Tünde   Számalk   Szécsi Noémi   Sárai Róbert   Sásd   Sóskút   Tamás Zsuzsa   Tamási iskola   Tardos Tibor   Tarnóczky Tamás   Tihanyi Bencés Apátság   Turányi Gábor   Törökbálint   Tövissi Zsolt   Tüzér utca   U. Nagy Gábor   Valkai CSaba   Valkai Csaba   Valkonya,   Varga Mátyás   Vendvidék   Veszprém   Vincent van Gogh   Vincze László   Virág   Virág Csaba   Vizdák Janka   Vysehrad atalier   Várkert Bazár   Várszegi Asztrik   Vékony Péter   WAMP   Wesselényi Garay Andor   Wesselényi-Garay Andor   Zeke Gyula   Zombor Gábor   Zsolnay Kulturális Negyed   Zsuffa   Zsuffa Zsolt   abc   alkotóhét   archív   bevk perović arhitekti   biennále   bme   boldogság   borászat   bölcsőde   bútor   dokumentumfilm   duna   egészség   előzetes   eozinmáz   esszé   faluház   felújítás   fürdő   graffiti   gázgyár   gólyabál   hotel   híd   interjú   iskola   kamalduli remeteség   kereskedelmi épület   kert   kertváros   kilátó   kiállítás   kolostor   kápolna   képkocka   kórház   könyvtár   közösség   leadásfutás   lépcső   mozi   munkacsoport.net   múzeum   művészettörténet   művészpiac   nyaraló   promo   propeller z   párbaj   spenótház   sportcsarnok   sportlétesítmény   stadion   stockholm   street art   szociális épület   szálloda   szélmalom   templom   tettye   tt1   társasház   uszoda   van Gogh   vasas vívócsarnok   város   városarculat   városháza   vívócsarnok   wellness   weninger borászat   xpozíció   zarándokház   zene   zongora   Árvai András   Árvai AndrásFUGA   ÉL-csarnok   Építész Stúdió   Építészet és kritika és írás   Óbudai Gázgyár Villamos Központ   Újmassa   Újpalota   építészkar   épületfotó   és   óvoda   üvegvisszaváltó   Őskohó  
>
Nem a házak, a házak emléke számít - interjú Láng Zsolttal - admin
A velencei biennále megnyitója - 6B.hu
Átrium mozi - 6B.hu
Kovács Dániel a Bercsényiben - 1. - admin
Interjú U. Nagy Gáborral - ötödik rész - 6B.hu
György Péter a Szimpla Kertben 3. - admin