Láng Zsolt

1958-ban Szatmárnémetiben született. Prózaíró, szerkesztő, Marosvásárhelyen él. 1982-ben mérnöki diplomát szerzett a kolozsvári Műegyetemen.1990-től a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztője, az 1992-től beindult Éneklő Borz hangos irodalmi folyóirat alapító szerkesztője. Ady Endre-, Déry Tibor-, Márai-, József Attila- és Alföld-díjas.

Találkozás egy időutazóval

Alighogy elkezdtem a felolvasást, kerekképű, pocakos férfi lépett a terembe. Nem ült le, pedig akadt hely az első sorokban. Jobb vállával az egyik oszlopnak dőlt, úgy hallgatott végig. Arra gondoltam, valószínűleg csak betévedt, és járatlan az efféle helyeken. De valami miatt mégsem tűnt melegedő, pogácsára, borra ácsingózó nyugdíjasnak.  

   Felolvasás után néhányan odajöttek dedikáltatni. Utolsónak Karcsi maradt, aki bár vízgáz-szerelő, a város vezérolvasójának számít. Minden kortárs írót ismer, a friss könyveket azonnal megvásárolja, régebbi példányokat is felkutat. Most is nagyjából tucatnyi példánnyal ült le mellém. Antológiákat is hozott, meg folyóiratokat, így eltelt pár perc, míg mindegyikbe beleírtam a nevemet s a keltezést. Közben mesélt a lányáról, aki csupán ötödikes, ám írásai megjelentek a Népújság mellékletében is. Megígértem, hogy elolvasom őket, és ha megadja a címét, megírom a véleményemet. Közölte, hogy neki nincs internete, és nem is akarja beköttetni, mert azt tapasztalta, hogy aki netezni kezd, az leszokik az olvasásról.

 

   Már senkit sem láttam a teremben, amikor elköszöntem tőle. Nyilván átmentek a szomszédos kocsmába, ahol mézes forraltbort kínáltak fele árban aznap. Magam is oda készülődtem. Beraktam táskámba a könyvemet, s a sálamat rendezgettem, amikor megint felbukkant a pocakos alak. Odajött, és zavartan megszólított.

   Vidékinek néztem, a sapkája miatt talán. Volt tekintetében valami durva elhasználtság, de a mosolya megnyugtatott. Azt mondta, csak két percre tartana fel. Olvasta rólam, hogy érdekel az idő… történelmi regényeket írok… ami elhangzott, az az írásom is az időhöz kapcsolódik… igazán érdekes ötlet jövőben készült interjúkat írni, sokat nevetett magában, szórakoztató voltam… Szóval, nem véletlenül keresett meg épp engem. Szeretne felajánlani egy időutazást. Mielőtt bolondnak gondolnám, hallgassam meg. Tudja, hogy reálképzettségem van, meg fogom érteni, amit mond. Nem egy gépet fabrikált, hanem talált valamit. Nem mondja meg, hol történt, puszta óvintézkedés, nem miattam, természetesen, hanem a világ miatt óvná... Lényegében nem is hely, hanem egy faldarab… Lent egy pincében. Egy kődarab, erről van szó, kődarab a falban. Felfedezte, ha azt a követ felmelegíti, akkor attól függően, hogy milyen energiával hevíti, vagyis mennyi lesz a végső hőmérséklete, kisebb vagy nagyobb módosulás történik az idő szerkezetében. Ráteszi a kőre a lézert, egy villanás az egész, bevisz egy bizonyos energiamennyiséget, és amikor kijön a pincéből, abban az évben találja magát, ami megfelel a beállított hőmérsékletnek. Nagyjából. Lehet pár év vagy évtized az eltérés. Több adatra volna szüksége a pontossághoz, ellenben nem tudott elég tapasztalatot gyűjteni, ugyanis az időutazás megviseli a szervezetet. Rosszabb, mint a sugárkezelés, sajnos tudja, az milyen…

   Furcsán nézhettem rá.

   Elkomorulva folytatta. Sikerült kibányásznia a kődarabot a falból. Gyerekökölnyi. Nincs akadálya, hogy oda vigye, ahova akarja. Azért kell a megfelelő helyre szállítania, mert a tulajdonképpeni időutazás tartama nem túl hosszú. Harminc és negyven perc között lehet. Szóval olyasmi ez, mint a liftezés. Berakja a követ egy kis szerkezetbe, felhevíti, és működik a dolog: beszáll a jelenben, kiszáll a múltban. A fagyasztással még nem próbálkozott, az vélhetőleg nem a múltba, hanem a jövőbe repítené…

   Nagyjából ezeket mondta, majd megkérdezte, hova akarnék eljutni. Igen, csak ismételni tudja, rám gondolt. Menjen egy író, nézzen szét, aztán írja le, mit látott, abból mindenki tanulhat. Másokat is lehetne utaztatni. Ebben viszont a segítségemet kéri. Kik azok az írók, akiket érdemes elvinni a távoli időbe?

   De egyelőre rajtam a sor. Hova kívánkozom?

   Hova? Hát, majd gondolkozom, így hirtelen nem tudok választani.

   Jó, gondolkozzam. De ebből a válaszból úgy sejti, nem hiszek neki.

   Nem akartam megbántani, kértem, ne gondoljon ilyesmit. Valóban, nem tudom, milyen múltbeli jelen megpillantására vágynék leginkább. Tulajdonképpen megcsömörlöttem a múlttól. De a jövőtől is. Telítődtem. A jelenről szeretnék írni, ezer apró részletével, a maga időtlenségében és céltalanságában.

   Úgy elszomorodott, mint egy kisgyermek.

   Nem vagyok kíváncsi a múltra, de ha akarja, mesélje el valamelyik időutazását, majd megírom, szívesen.

   Elmesélje? Melyiket?

   A legizgalmasabbat, természetesen.

   Akkor elmeséli, hogyan találkozott a szüleivel.

   Jó, mesélje.

   Nos, tudja rólam, hogy szatmári vagyok. Ismerem a régi Iparosotthon épületét? Ismerem, feleltem, egyik nagyapám az iparosok alelnöke volt, a másik pedig a büfét üzemeltette. Aha, látta a büfét is. 1953-ban történt az eset. Ismerem belülről is az épületet?

   Igen, feleltem, gyerekkoromban ott üzemelt a Popular nevű mozi.

   Tudja. A hatvanas években volt gyerek, sokszor járt abban a moziban. Kopulárnak hívták, a az ifjak beavatásával foglalkozó Csuzlák-lányok miatt, illetve hát amiatt, amit műveltek. De ő nem a gyerekkorába akart visszatérni. Kíváncsi volt az épület fénykorára. Amikor még tündökölt, amikor ott koncertezett Bartók s ott olvasott fel Móricz… Sajnos elvétett néhány évet, és 1953-ba került vissza. Sajnos? Inkább hálistennek…

   Ahogy a kis hátsóudvarról belépett, az anyja a büfé előtt állt, markában aprópénzt számlálgatott. Népes fürtökben érkezett a közönség. Ő nehezen ocsúdott az érkezés után, elbámészkodott, véletlenül meglökte anyja könyökét. Fémpénz hullott a márványpadlóra. Zavartan elnézést kért, és rögtön keresgélni kezdte a szétgurult banikat. Akkor még nem tudhatta biztosan, hogy az anyja az, ellenben bizonyíték nélkül is egyértelmű volt. Minden porcikája arról tudósította, hogy ez a lány nagyon közel áll hozzá. Mintha ő maga volna. Teste-lelke. Legnagyobb szerelme. Nem volt semmi határ, csak az egyetemes tiltás, amit nem hághatunk át, mert az átlépés a valóság összedöntése volna, a világ rendjének, az időnek és a törvénynek az összezavarása. Itt jegyzi meg, hogy lényegében az időutazás is tiltott átlépés… nem csoda, ha belebetegszik… minden út hétmérföldes lépés a halál felé.

   Tessék hagyni, mondta a lány, nem olyan fontos. Tetszikelte, merthogy több mint harminc évvel fiatalabb volt, mint ő. Nem fontos, ismételte meg, s elindult a terem felé, ahol aznap egy szovjet darabot játszottak, a falon látta a plakátját, óriási vörös csillag díszelgett a tetején, minden feliratot eljelentéktelenítve. Talán a darab címe is az volt, hogy Vöröscsillag.

   A beszélő kis hatásszünetet tartott, én pedig érdeklődéssel vártam a folytatást. Kipirult, s annyira beleélte magát, mintha színpadon játszana.  

    -- Anyám elindult a terem felé, de megtorpant, visszafordult, és megkérdezte tőlem, én nem megyek be? Nem akart inni valamit?, kérdeztem tőle, mert én se akartam, hogy elváljunk. Nem fontos, mondta. Jaj, miből igyon, elszórtam a pénzét, ha tudná, mennyire sajnálom. Nálam sajnos egy vas sincs, de megkeresem, valószínűleg begurult a sarokba. Nem, nem akarok inni semmit, úgysem szeretem a málnaszörpöt, s amióta meghalt Lajos bácsi, a büfés, azóta nem árulnak mentát, pedig az nagyon finom volt.

   Én leereszkedtem a félhomályos sarokban, és végigtapogattam a falak szemetes tövét. Egyszer csak odalépett mellém egy fiú, lehajolt, és mutató és hüvelykujja közé csippentette az elgurult 5 banist. Parancsoljon, mondta, és felém nyújtotta. Ez a fiú az apám volt.   

   Őt is ugyanazzal az érzéssel szerettem, mint anyámat, anélkül, hogy tudtam volna, mi ennek az érzésnek a neve. A keblemhez szorítottam volna, de csak mosolyogtam, s valahogy elhebegtem, nem az én pénzem, hanem a kisasszonyé. Hamiskásan villant a szeme, nyilván a szóhasználatom szórakoztatta. Szőke haja hátrafésülve, kék szeme kiragyogott napbarnította arcából. Ahogy anyámmal egymás felé fordult az arcuk, látni véltem, minként indázik egymás felé a hajuk, miként akarnak a hajszálak összefonódni, anyám fekete dróthajszálai apám selyemfű hajszálaival… Nem ismerjük egymást, mondta apám anyámnak. Bemutathatom önöket?, kérdeztem. Apám bólintott, anyám viszont kicsit kivárt. Örök életében nagyon megnézte, kivel áll szóba. Aztán mégis előre nyújtotta kezét. Apám megmondta a nevét. Aztán anyám is, s már el is kapta pillantását apámról. Akkor valami rám egyáltalán nem jellemző mozdulattal, ugyanis ritkán érintek meg idegeneket, megmarkoltam a csak futólag összeérintett kezüket, átfogtam, mint két madárkát. Apám erős, nagy keze szinte kisfiús volt még, anyám kézfeje pedig olyan vékony, mint verébfióka háta. Hosszan tartottam az egymásra simuló ujjakat, várva, hogy pihegve megnyugodjanak, s pár pillanatra  összeolvadjanak.

   Kezdtem szédülni. Azt hiszem, említettem már, az utazás, különösen a visszatérés nagyon megvisel. Igaz, maga a tulajdonképpeni út röpke szédület csupán, nem rossz érzés, kicsit a részegséghez hasonlít. Nem mindig tudom állva elviselni. Ezért gyorsan elbúcsúztam tőlük, ők pedig elindultak be a terembe. Láttam még, hogy egymás mellé ülnek le, és már anyám is mosolyog. Szívesen odalopóztam volna mögéjük… nem akartam eljönni, otthagyni őket... jaj, nem.  

   Az épületből persze nem sokat láttam, hiába próbálom felidézni, semmire nem emlékszem. De ott jártam, igen. És találkoztam anyámmal és apámmal. És összehoztam őket. Igen. Én vagyok erre a bizonyíték.

   -- Jó, akkor én meg fogom írni ezt a történetet – szólaltam meg, miközben elindultam az ajtó felé, ahol megjelent a feleségem, egy pohár forraltborral integetve, türelmetlenül várnak már a másik teremben. – Megírom, és amit írok, az annak lesz a bizonyítéka, hogy találkoztam önnel. Találkoztam egy időutazóval…

 

 

Láng Zsolt

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások száma: 0Hozzászolni csak bejelentkezés után lehet. Összes hozzászólás megtekintése 
<
3H építésziroda   3LHD   A4 Studio   A4 Stúdió   Agora   Alena Sramkova   Andrea Deplazes   Andrija Rusan   Andrzej Stasiuk   András   BAHCS   BME   BME Sportközpont   Badacsonytomaj   Baglyas Erika   Bagossy Levente   Bak   Balatonakarattya   Balatonlelle   Balf   Balázs Mihály   Baróthy Anna   Baumhorn Lipót   Bazsányi Sándor   Benczúr László   Benedek Anna   Benedek Zsanett   Berlin   Betűrés   Bevk Perovic   Bojár Iván András   Bord Studio   Budapest   Budaörs   Bujnovszky Tamás   Bulcsu Tamás   Bunker   Báger   Békéscsaba   Celldömölk   Cerklje   Collegium Hungaricum   CommON,   Csaba   Csaba László   Családi ház   Csaplár Vilmos   Cseh András   Cseh építészet   Csehorszáh   Cserépváralja   Csillag Katalin   Cságoly Ferenc   Csánk Elemér   Czigány Tamás   Czigány Tamás,   Czita   Cézanne   Davide Macullo   Dobai János   Domus Áruház   Dubniczay-palota   Dévényi Márton   Dévényi Tamás   EKF   Ekler Dezső   Ellenlábas   Enota   Erdély   Erik,   Etyek   FUGA   Fehérváry Jákó   Ferencz Marcell   Fialovszky Tamás   Fiume   Fortvingler Éva   FunTheory   Földes Dalma   Földes és Társai Építésziroda   Galéria,   Gelse   Gereben Gábor   Gunther Zsolt   Guttmann Szabolcs   György Péter   Gyürki-Kiss Pál   Gödör   H-ház   Hajnal Zsolt   Hajós Alfréd   Hartmann Gergely   Hegedűs Péter   Helmle   Hetedik Műterem   Hofer Miklós   Horvátország   Hungária fürdő   Hévíz,   Hódmezővásárhely   Izola   JAK   JAK,   Jan Stempel   Janáky György   Janáky István   Jiri Smolik   John Pawson   Jánossy György   Kalmár László   Kalmár,   Karácsony Tamás   Katarzyna Majak   Keller Ferenc   Kemenes Vulkánpark   Kemény István   Kendi Imre   Kendik Géza   Kern Orsolya   Kettős vakolás   Kis Péter   Kisfakos   Klobusovszki Péter   Kollektív Műterem   Komárom   Konok Tamás   Kovács Dániel   Kovács Zoltán   Kozma Lajos   Kranj   Krasnja   Kruppa Gábor   Kuruc-domb   Kétvölgy   Lakos Dániel   Lakástrend   Latinovits Zoltán   Ljubljana   Luppa-sziget   Láng Zsolt   Lázár Antal   Lénárd Anna   M. Miltényi Miklós   MCXVI Építészműterem   Madeinhungary   Magyari Éva   Magyarország   Majkpuszta   Makovecz Imre   Maribor   Marosvásárhely   Martinkó József   Maurizio Bradaschia   Messer   Mezei László   Millenáris Velodrom   Molnár Csaba   Molnár Péter   Monostori Erőd   Moravánszky Ákos   Mátrai   Mészáros Erzsébet   Múzeum   Műegyetem   Nagy Bálint   Nagy Csaba   Nagy Márta   Nagy Péter   Nyitott Műhely   Németh Pál   Németország   Ofis   Ofis Arhitekti   Ofis arhitekti   Orsós László Jakab   Pannonhalma   Papp Róbert   Pasaréti út   Pazár Béla   Perbál,   Peter Schweger   Petri György   Piarista Központ   Pilisszentlászló   Podčetrtek   Porticus   Preisich Gábor   Preisich Katalin   Projekzil Architekti   Prága   Pápa   Pásztor Erika Katalina   Pázmándi Margit   Pécs   Pécs,   Reimholz Péter   Roeleveld-Sikkes   Román Építész Kamara   Rychtařík Zdenek   Rákos-patak   Sagra   Sajtos Gábor   Serban Tiganas   Shoppingroof   Siófok   Solymosi Bálint   Somló   Sopronbánfalva   Sou Fujimoto   Stara Fuzina   Szandaszőlős   Szeged   Szigliget   Szilágyi Klára   Szlovénia   Szojka Mariann Tünde   Számalk   Szécsi Noémi   Sárai Róbert   Sásd   Sóskút   Tamás Zsuzsa   Tamási iskola   Tardos Tibor   Tarnóczky Tamás   Tihanyi Bencés Apátság   Turányi Gábor   Törökbálint   Tövissi Zsolt   Tüzér utca   U. Nagy Gábor   Valkai CSaba   Valkai Csaba   Valkonya,   Varga Mátyás   Vendvidék   Veszprém   Vincent van Gogh   Vincze László   Virág   Virág Csaba   Vizdák Janka   Vysehrad atalier   Várkert Bazár   Várszegi Asztrik   Vékony Péter   WAMP   Wesselényi Garay Andor   Wesselényi-Garay Andor   Zeke Gyula   Zombor Gábor   Zsolnay Kulturális Negyed   Zsuffa   Zsuffa Zsolt   abc   alkotóhét   archív   bevk perović arhitekti   biennále   bme   boldogság   borászat   bölcsőde   bútor   dokumentumfilm   duna   egészség   előzetes   eozinmáz   esszé   faluház   felújítás   fürdő   graffiti   gázgyár   gólyabál   hotel   híd   interjú   iskola   kamalduli remeteség   kereskedelmi épület   kert   kertváros   kilátó   kiállítás   kolostor   kápolna   képkocka   kórház   könyvtár   közösség   leadásfutás   lépcső   mozi   munkacsoport.net   múzeum   művészettörténet   művészpiac   nyaraló   promo   propeller z   párbaj   spenótház   sportcsarnok   sportlétesítmény   stadion   stockholm   street art   szociális épület   szálloda   szélmalom   templom   tettye   tt1   társasház   uszoda   van Gogh   vasas vívócsarnok   város   városarculat   városháza   vívócsarnok   wellness   weninger borászat   xpozíció   zarándokház   zene   zongora   Árvai András   Árvai AndrásFUGA   ÉL-csarnok   Építész Stúdió   Építészet és kritika és írás   Óbudai Gázgyár Villamos Központ   Újmassa   Újpalota   építészkar   épületfotó   és   óvoda   üvegvisszaváltó   Őskohó   3H építésziroda   3LHD   A4 Studio   A4 Stúdió   Agora   Alena Sramkova   Andrea Deplazes   Andrija Rusan   Andrzej Stasiuk   András   BAHCS   BME   BME Sportközpont   Badacsonytomaj   Baglyas Erika   Bagossy Levente   Bak   Balatonakarattya   Balatonlelle   Balf   Balázs Mihály   Baróthy Anna   Baumhorn Lipót   Bazsányi Sándor   Benczúr László   Benedek Anna   Benedek Zsanett   Berlin   Betűrés   Bevk Perovic   Bojár Iván András   Bord Studio   Budapest   Budaörs   Bujnovszky Tamás   Bulcsu Tamás   Bunker   Báger   Békéscsaba   Celldömölk   Cerklje   Collegium Hungaricum   CommON,   Csaba   Csaba László   Családi ház   Csaplár Vilmos   Cseh András   Cseh építészet   Csehorszáh   Cserépváralja   Csillag Katalin   Cságoly Ferenc   Csánk Elemér   Czigány Tamás   Czigány Tamás,   Czita   Cézanne   Davide Macullo   Dobai János   Domus Áruház   Dubniczay-palota   Dévényi Márton   Dévényi Tamás   EKF   Ekler Dezső   Ellenlábas   Enota   Erdély   Erik,   Etyek   FUGA   Fehérváry Jákó   Ferencz Marcell   Fialovszky Tamás   Fiume   Fortvingler Éva   FunTheory   Földes Dalma   Földes és Társai Építésziroda   Galéria,   Gelse   Gereben Gábor   Gunther Zsolt   Guttmann Szabolcs   György Péter   Gyürki-Kiss Pál   Gödör   H-ház   Hajnal Zsolt   Hajós Alfréd   Hartmann Gergely   Hegedűs Péter   Helmle   Hetedik Műterem   Hofer Miklós   Horvátország   Hungária fürdő   Hévíz,   Hódmezővásárhely   Izola   JAK   JAK,   Jan Stempel   Janáky György   Janáky István   Jiri Smolik   John Pawson   Jánossy György   Kalmár László   Kalmár,   Karácsony Tamás   Katarzyna Majak   Keller Ferenc   Kemenes Vulkánpark   Kemény István   Kendi Imre   Kendik Géza   Kern Orsolya   Kettős vakolás   Kis Péter   Kisfakos   Klobusovszki Péter   Kollektív Műterem   Komárom   Konok Tamás   Kovács Dániel   Kovács Zoltán   Kozma Lajos   Kranj   Krasnja   Kruppa Gábor   Kuruc-domb   Kétvölgy   Lakos Dániel   Lakástrend   Latinovits Zoltán   Ljubljana   Luppa-sziget   Láng Zsolt   Lázár Antal   Lénárd Anna   M. Miltényi Miklós   MCXVI Építészműterem   Madeinhungary   Magyari Éva   Magyarország   Majkpuszta   Makovecz Imre   Maribor   Marosvásárhely   Martinkó József   Maurizio Bradaschia   Messer   Mezei László   Millenáris Velodrom   Molnár Csaba   Molnár Péter   Monostori Erőd   Moravánszky Ákos   Mátrai   Mészáros Erzsébet   Múzeum   Műegyetem   Nagy Bálint   Nagy Csaba   Nagy Márta   Nagy Péter   Nyitott Műhely   Németh Pál   Németország   Ofis   Ofis Arhitekti   Ofis arhitekti   Orsós László Jakab   Pannonhalma   Papp Róbert   Pasaréti út   Pazár Béla   Perbál,   Peter Schweger   Petri György   Piarista Központ   Pilisszentlászló   Podčetrtek   Porticus   Preisich Gábor   Preisich Katalin   Projekzil Architekti   Prága   Pápa   Pásztor Erika Katalina   Pázmándi Margit   Pécs   Pécs,   Reimholz Péter   Roeleveld-Sikkes   Román Építész Kamara   Rychtařík Zdenek   Rákos-patak   Sagra   Sajtos Gábor   Serban Tiganas   Shoppingroof   Siófok   Solymosi Bálint   Somló   Sopronbánfalva   Sou Fujimoto   Stara Fuzina   Szandaszőlős   Szeged   Szigliget   Szilágyi Klára   Szlovénia   Szojka Mariann Tünde   Számalk   Szécsi Noémi   Sárai Róbert   Sásd   Sóskút   Tamás Zsuzsa   Tamási iskola   Tardos Tibor   Tarnóczky Tamás   Tihanyi Bencés Apátság   Turányi Gábor   Törökbálint   Tövissi Zsolt   Tüzér utca   U. Nagy Gábor   Valkai CSaba   Valkai Csaba   Valkonya,   Varga Mátyás   Vendvidék   Veszprém   Vincent van Gogh   Vincze László   Virág   Virág Csaba   Vizdák Janka   Vysehrad atalier   Várkert Bazár   Várszegi Asztrik   Vékony Péter   WAMP   Wesselényi Garay Andor   Wesselényi-Garay Andor   Zeke Gyula   Zombor Gábor   Zsolnay Kulturális Negyed   Zsuffa   Zsuffa Zsolt   abc   alkotóhét   archív   bevk perović arhitekti   biennále   bme   boldogság   borászat   bölcsőde   bútor   dokumentumfilm   duna   egészség   előzetes   eozinmáz   esszé   faluház   felújítás   fürdő   graffiti   gázgyár   gólyabál   hotel   híd   interjú   iskola   kamalduli remeteség   kereskedelmi épület   kert   kertváros   kilátó   kiállítás   kolostor   kápolna   képkocka   kórház   könyvtár   közösség   leadásfutás   lépcső   mozi   munkacsoport.net   múzeum   művészettörténet   művészpiac   nyaraló   promo   propeller z   párbaj   spenótház   sportcsarnok   sportlétesítmény   stadion   stockholm   street art   szociális épület   szálloda   szélmalom   templom   tettye   tt1   társasház   uszoda   van Gogh   vasas vívócsarnok   város   városarculat   városháza   vívócsarnok   wellness   weninger borászat   xpozíció   zarándokház   zene   zongora   Árvai András   Árvai AndrásFUGA   ÉL-csarnok   Építész Stúdió   Építészet és kritika és írás   Óbudai Gázgyár Villamos Központ   Újmassa   Újpalota   építészkar   épületfotó   és   óvoda   üvegvisszaváltó   Őskohó  
>
Interjú Zombor Gáborral - admin
Számalk - admin
Marosi Bálint és Szabó Levente a Szimpla Kertben 1. - admin
zenelépcső - .
The City - I. - .
Ljubljanai Városi Múzeum - 6B.hu